ABS-166 - 明日花绮罗2012年番号 明日花キララとエ

ABS-166 - 明日花绮罗2012年番号 明日花キララとエ

以其性上升,如胃热者非所宜也。 盐水煮一伏时,粉用。

但以茎圆节长、叶光有歧者为兰草;茎微方节短、叶有毛者为泽兰。 精金粹玉,世之宝器,岂有毒瓦斯哉?

此五行相克之义也。其治在膻中,玉堂下一寸六分,直两乳间陷者是。

作饮服,令人得睡。似草蔻,外有皱纹,内有斑纹。

按∶阳明主肌肉,故身热;脉交额中,故目痛;脉起于鼻,循鼻外,金燥,故鼻干;胃不和,则卧不安,故不得卧。肝胆经风痰,非前胡不皮白肉黑,味甘、气香者良。

内容:一名鲤肠,又名金陵草甘咸,汁黑。凡血分受病不足者宜椿皮;气分受病有郁者宜樗皮。

Leave a Reply